FX-991ES PLUS 2nd EDITION

CASIO FX-991ES PLUS 2nd EDITION

Proizvajalec: CASIO
TEHNIČNE PODROBNOSTI:

 • Primeren za osnovne, srednje šole in univerze
 • Prikaz matematičnih formul kot v učbeniku
 • Pregleden in enostaven vnos formul (V.P.A.M)
 • Šestnajstiški in decimalni sistem
 • Omogoča 417 funkcij, 40 znanstvenih konstant, 40 metričnih konverzij in 24 stopenj oklepajev
 • Računanje ulomkov
 • Trigonometrične funkcije: sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1
 • Hiperbolične funkcije: sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1
 • Računanje logičnih operacij IN/ALI
 • Računanje odstotkov
 • Generator naključnih števil
 • Rešuje enačbe
 • Statistične operacije: vsote, standardne deviacije, regresije, permutacije, kombinacije.
 • Diferenciali in integrali: računanje numeričnih integralov, računanje numeričnih differencialov
 • Ima trd ovitek, deluje na baterije in sončne celice
 • Ob nerabi se samodejno ugasne

NAZAJ NA SEZNAM