POSLANSTVO IN VIZIJA

Z uspešnim poslovanjem ustvarjamo pogoje za rast in razvoj podjetja. Sistematično iščemo in izkoriščamo tržne priložnosti, ki so skladne s poslanstvom podjetja. Naša osnovna naloga je izpolnjevati vsa pričakovanja in zahteve kupcev in dobaviteljev, dosegati njihovo zadovoljstvo in ohranjati dolgoročno partnerstvo.

Zaposlenim ustvarjamo delovno okolje, v katerem vsakdo prispeva s svojim znanjem, sposobnostmi in ravnanji k odličnosti podjetja. Organizacija dela in kultura sodelovanja omogočata visoko stopnjo motiviranosti, osebnega napredka in zadovoljstva pri delu.

Visoke družbene vrednote, ki se vežejo na okolje, so stalni imperativ našega poslovanja. Podjetje ne more iz okolja samo sprejemati, temveč mora vanj tudi vračati. Podjetje Tobos je tudi družbeno odgovorno in aktivno v lokalnih skupnostih, od koder prihajamo zaposleni našega podjetja. Sodelujemo v humanitarnih projektih neposredno, pogosto tudi preko Rotary kluba pomagamo socialno ogroženim, aktivni smo v dejavnostih za ohranitev čistega okolja in vod (sponzorji CleanWater regata na Bledu), sponzoriramo Smučarsko akrobatski klub Kranj in Ženski odbojkarski klub Slovenj Gradec, ki uspešno sodeluje v prvi slovenski odbojkarski ligi.

Sponzorstvo